Rådgivningen retter sig mod såvel mod økologisk som konventionel mælkeproduktion.

Har du brug for input til selvforsyning og valg af fodermidler, tager jeg afsæt i de muligheder, der er på din bedrift. Selvforsyning kan være et værn mod udefra kommende prisstigninger – men altid med fokus på, at din malkekvægsbesætning samlet set fodres mest økonomisk.

Sharon Buitenhuis

Sharon Buitenhuis

Kvægbrugskonsulent

· Klimatjek
· Foder og foderindkøb
· Råvarer
Foderlicitation

Aase Holmgaard

Aase Holmgaard

Økologikonsulent

• Økologirådgivning
• Afgræsning
• Omlægningstjek
• Klimarådgivning
• Syddansk Økologi koordinering

Søren M. Knudsen

Søren M. Knudsen

Kvægbrugskonsulent

• Smittebesk./salmonella
• Grovfoder
• Gårdråd
• Kødkvæg

John Erik Jørgensen

John Erik Jørgensen

Kvægbrugskonsulent

• Økologi
• Gårdråd & turnaround
• Grovfoder
• Råvarekendskab

Artikler om foder skrevet af vores rådgivere

Gør status på Grovfoder: Overgangslager er lige nu vigtigere end topkvalitet

Klik her for at læse artiklen

Kom i mål med køernes energiudnyttelse

Klik her for at læse artiklen

Betydningen af grovfoderets kvalitet i den nuværende situation

Klik her for at læse artiklen

Gå efter lagkagen: Første slæt kickstarter den nye fodringssæson

Klik her for at læse artiklen