Økologisk rådgivning fra produktion i marken til bundlinje i stalden. Fokus på optimal fodring, sundhed, opstaldning og management ud fra økologiens regler og muligheder. Økologiens regler skal gå hånd i hånd med god bundlinje, både om sommeren med afgræsning og om vinteren med optimal udnyttelse af eget grovfoderproduktion. I Syddansk Kvæg/Syddansk Økologi ser vi økologiens muligheder frem for begrænsningerne.

Overvejer du omlægningen af bedriften og ønsker at få belyst muligheder og begrænsninger så kan et tjek af bedriften være nyttig. Der vil blive gennemgået aktuelle regler og nødvendige ændringer for at kunne overgå til økologisk drift. I Syddansk Økologi tilbyder vi et gratis omlægningstjek af din nuværende produktion.

Syddansk Økologi er et økologisk samarbejde mellem 5 foreninger og Syddansk Kvæg. Koordinationen i samarbejdet styres fra Syddansk Kvæg. Læs mere om Syddansk Økologi rådgivning og rådgivere på www.sdø.dk eller FB: Syddansk Økologi

Ole van den Heuvel

Ole van den Heuvel

Kvægbrugskonsulent

· Klimarådgivning
· Grovfoderanalyser
· Kalve
· Staldscreening
· Jersey
· Økologi

Aase Holmgaard

Aase Holmgaard

Økologikonsulent

• Økologirådgivning
• Afgræsning
• Omlægningstjek
• Klimarådgivning
• Syddansk Økologi koordinering

John Erik Jørgensen

John Erik Jørgensen

Kvægbrugskonsulent

• Økologi
• Gårdråd & turnaround
• Grovfoder
• Råvarekendskab