For os i Syddansk Kvæg er det vigtigt, at de forskellige aspekter i kvægrådgivningen hænger sammen. Serviceopgaverne kan være lige så vigtige som egentlige rådgivningsopgaver. Ingen opgave er for stor. Ingen opgave er for alle.

Vi hjælper gerne med at være tovholder – og viser ansvarlighed, når det gælder om at binde bedriftens grene sammen til en større, samlet enhed.

I forbindelse med rådgivningen fra Syddansk Kvæg er den sparring, som vi kan udføre i samarbejde med kvægbrugeren.

Hardcore allround kvægrådgivning

Søren M. Knudsen

Kvægbrugskonsulent

• Smittebesk./salmonella
• Grovfoder
• Gårdråd
• Dyreregistrering
• Kødkvæg