Klimapåvirkninger fra mark, stald og fodring er et indviklet regnestykke, som man kan påvirke ved det input man har på bedriften og den effektivitet man kan opnå både i mark og stald.

Ændringer af klimabelastningen sker ved valg af fodermidler, gødnings-, udbytte- og ydelsesniveau samt foderudnyttelse, avlsstrategi omkring kvier og kødproduktionen.

Rådgivning omkring mulige tiltag for reduktion af klimagasserne: lattergas, metan og CO2, kan vi i Syddansk Kvæg være behjælpelig med.

Beregninger kan ske gennem Arla Klimatjek og fra 2022 ved brug af programmet Klimalandmand.

Klimarådgivning

Aase Holmgaard

Økologikonsulent

• Økologirådgivning
• Afgræsning
• Omlægningstjek
• Klimarådgivning
• Syddansk Økologi koordinering

Klimarådgivning

Artikler om Klimarådgivning