PROAKTIV AFGRÆSNING

– I samarbejde med din kvægbrugskonsulent

Vi vil så gerne, at du ….. og dine køer får max ud af afgræsningen…

Du ved at strategi, målsætning og opfølgning øger fokus, så resultaterne bliver bedre!

For at få max fokus på afgræsningen, foreslår vi følgende model:

  • Et opstartsmøde, hvor strategi og målsætning fastsættes.
  • Korte opfølgningsbesøg, hvor der ses på græsmarker og diskuteres restbeløb, og regulering af fastsatte handlinger. Grundlaget er en Foderkontrol i kombination med en tur rundt på græsmarkerne – koblet med et kig på fuldfoderet og en konklusion lavet på staldgangen.

Vi foreslår:

  • Opstartsmøde før udbinding
  • Besøg – ultimo maj
  • Besøg – ultimo juni
  • Besøg – primo september
  • Evaluering, hvor erfaringer udveksles imellem besætninger. Hvad lærte vi – succes og fiasko? Hvad bringer vi videre til 2019?

Vil du afgræsning lige så meget som os, og ønsker fuld effekt og ydelse i sommerperioden, så vær en del af den proaktive afgræsning i SDK/SDØ

Interesseret? – Kontakt:

John Erik Jørgensen                   mobil: 2334 0850

Jane Rasmussen                         mobil: 2047 1086

Aase Holmgaard                        mobil: 2321 4192

Hent PDF her