Er dine køer varmestressede? Nej, ikke med denne sommer, tænker du sikkert, men køer kan sagtens være varmestressede uden at temperaturen skal op på 27 grader i 14 dage i streg.

Køer er meget følsomme over for høj luftfugtighed. Sommeren 2017 har indtil videre budt på rigtig meget nedbør og dermed også høj luftfugtighed. Hvis luftfugtigheden er høj, vil der allerede ved 22 °C være risiko for varmestress. Dette resulterer blandt andet i nedsat drægtighedsprocent. En af de bedste måder at følge med i om der er risiko for varmestress, er ved at være opmærksom på THI (Temperature Humidity Index).

Vær opmærksom på at jo mere mælk køerne producerer, desto større risiko er der for varmestress. Dette skyldes den store fysiologiske aktivitet pga. et stort foderoptag, der frigiver store mængder varme fra vommen. Har du højtydende køer, kan du opleve nedgang i mælkeproduktionen helt ned til THI 68.

Har dine køer også E. Coli yverbetændelse?

Sommertid er desværre også E.Coli tid. Men hvorfor? Det er der flere forskellige årsager til.

  • Når det er varmt og fugtigt, trives bakterierne i sengebåsene, dermed opstår der et større smittetryk. Giv ekstra strøelse og desinfektion i sengebåsene for at undgå dette.
  • Varmen øger samtidig bakterievæksten i vandkarene. Sørg derfor for at gøre ekstra grundigt rent i sommerperioden.
  • Problemet med foder der bliver varmt, er altid størst om sommeren. Dette medfører dårligere foderkvalitet, da det er det letfordøjelige energi, der først omsættes til varme. Samtidig vil risikoen for en forgiftning af vommen være større når der er større vækst af mikroorganismer. Tilsæt syre til foderet for at mindske varmedannelsen og vær omhyggelig med at sortere det dårlige foder fra.
  • Hvis køerne er varmestressede nedsættes deres foderoptag, derved er der stor risiko for at køerne kommer i negativ energibalance, samt optager for få mineraler og vitaminer. Dette giver et immunforsvar der er underforsynet og dermed ikke er i stand til at modstå E. Coli. Gør foderrationen mere koncentreret for at dække køerne ind med energi mm.

Sørg for at der er styr på ovennævnte i din besætning og nedsæt risikoen for E. Coli yverbetændelser voldsomt!