Onsdag 15. september kl. 9.45-13.00 

Udfasning af fuldspalter, øgede pladskrav og nye mærkeordninger, betyder at mange kvægbrugere vil få behov for at tilpasse deres eksisterende stalde til nye krav.
Hertil kommer de kvægbrugere som overvejer at udvide bedriften og bygge ny stald, eller overvejer at købe en ejendom. Her er det også vigtigt at tænke fremtidens krav ind i projektet.
 

Vi hjælper med at få overblik over fremtidens krav til staldene, samt hjælper til at lægge en strategi for deres bedrift,
så kvægbrugerne får den bedste løsning i forhold til den daglige drift og til fremtidens krav.
 

 Mødet afvikles hos SLF, Billundvej 3, Vojens.

 

Program for til temamøde: 

9:45-10:00 Ankomst og kaffe 

10:00-10:05 Velkomst v/Johan Schmidt

10:05-10:30 Pladskrav, overgangsregler og velfærdsordninger v/Syddansk Kvæg 

10:30-10:55 Pladskrav og miljøgodkendelser v/Birgitte Madsen, SLF 

10:55-11:10 Pause 

11:10-11:35 Byggetilladelser og brandkrav v/Flemming Hedegaard, Byggeri & Teknik 

11:35-12:00 Økonomi i at bygge om eller bygge nyt v/Michael Lykou, SLF 

12:00-12:30 Frokost 

12:30-13.00 Spørgsmål og afslutning v/Johan Schmidt

 

> Tilmeld dig her

(via SLF.dk)