Uffe-Bie

Uffe Bie

Det er med stor beklagelse, at vi tirsdag erfarede, at Uffe Bie ikke genopstiller til Landbrug & Fødevare`s Økologisektion.

Uffe Bie har med sin person været med til i særlig grad at præge den økologiske udvikling og forståelse for økologien/forskelligheden i dansk landbrug. Det har han gjort på en måde så vi alle er kollegaer og ikke konkurrenter uanset om vi driver vores landbrug økologisk eller konventionelt.

Uffe Bie er en respekteret person i alle grene i landbruget og den politiske verden, og ikke bange for at debattere og erkende de steder i økologien, hvor vi ikke helt er i mål endnu. Det er en stor gave at være i besiddelse af, at kunne kikke på sig selv (økologien) med kritiske øjne, det skaber udvikling og respekt .

Tak for indsatsen i den tid du har bestridt posten Uffe .

For brugergruppen bag SyddanskØkologi
Formand Flemming Skov