Et amerikansk udviklet princip, Shredlage, gør sit forsøg i de danske majsmarker i år. Men har det samme effekt i Danmark som i USA?

Hvad er shredlage?

Det amerikansk udviklede princip Shredlage monteres på finsnitteren i stedet for den normale corn cracker. Ved dette princip øges den teoretiske snitlængde fra 10-15 mm til 25-30 mm. Ved Shredlage systemet er der en større forskel på hastigheden på valserne, og majsplanten rives i stedet for snittes. Ved at majsplanten rives, øges overfladen på planten, og der sker dermed en større beskadigelse af stænglen og en evt. bedre knusning af kernerne. I USA har dette princip vundet indtog, da det grovere snittede majs kan erstatte noget af lucernen, høet eller halmen i foderrationen, da det bidrager med mere fiber (SEGES, 2015) (jba, 2015).

Manglende forsøg i Danmark

Shredlagemetoden er dog endnu ikke afprøvet i Danmark, og spørgsmålet er, om vores foderrationer passer til brugen af Shredlage majs. I USA bruges der meget lucerne og hø i foderrationerne, og snitlængden på majsensilagen er typisk længere end i Danmark. Desuden er det vigtigt også at sammenholde den danske kvalitet af majsensilage med kvaliteten der laves i USA.
På nuværende tidspunkt er der kun udført to forsøg i USA, hvor effekten af fodring med Shredlage sammenlignes med fodring med almindeligt snittet majs. Disse forsøg har vist, at fordøjeligheden af NDF var bedre ved Shredlage end normal snitning (Vanderwerff, Ferraretto, Salvati, & Shaver, 2014), men i og med at vi i forvejen har en meget høj NDF-fordøjelighed i vores majs, endda bedre end bl.a. Tyskland og Holland, kan vi ikke regne med, at der derfor vil være den helt store effekt på dette område i danske majs (SEGES, 2015). Den majssort, som blev brugt i forsøget i USA, er en majssort med særlig høj NDF-fordøjelighed (SEGES, 2015) (Vanderwerff, Ferraretto, Salvati, & Shaver, 2014). Derved kan det være svært at konkludere, om det var majssorten, der gav ydelsesstigningen på 1,1 kg mælk pr ko, eller om det var fodringen med Shredlage. I forsøget fremgår det heller ikke, om det var køer som giver 25 kg mælk eller om det var køer som giver 40 kg, som man oplevede en ydelsesstigning ved.

Forsøgene i USA viste også, at der ikke var nogen forskel på fodereffektiviteten og vomaktiviteten ved fodring med henholdsvis Shredlage og almindelige majsensilage (Vanderwerff, Ferraretto, Salvati, & Shaver, 2014).

Mere tilgængeligt stivelse?

Det amerikanske forsøg viste, at der ved brug af Shredlage var en øget score på kerneknusningen fra 60 % til 75 % (Vanderwerff, Ferraretto, Salvati, & Shaver, 2014). Vi ved dog ikke, hvad den danske score for kerneknusning ligger på, og derfor er det også her svært at sige, at vi vil få en bedre udnyttelse af stivelsen fra kernerne, ift. til forsøget i USA, og dermed en større mælkemængde. Desuden viste forsøget, at der ikke var nogen forskel i forhold til mælkens sammensætning og dermed ingen stigning i mælkefedt (Vanderwerff, Ferraretto, Salvati, & Shaver, 2014).

Ensilering med Shredlage

Partikellængden ved Shredlage bevirker også, at denne kan være svær at ensilere. Det er derfor vigtigt, at man ved, hvad man gør, og at man er meget omhyggelig for at få en ensilage af god kvalitet (Mattox, 2014).

Desuden er det meget vigtigt at tørstofprocenten ikke er højere end mellem 30-32 %, da en for tør ensilage kan gøre, at køerne begynder at sortere i foderet og frasortere de større majspartikler, hvilket kan give store ydelsesudsving. I USA er der oplevet problemer med ensilager med tørstofindhold mellem 35-36 %.

Shredlage ift. dette års majshøst

Ved dette års majshøst kunne man dog forestille sig, at Shredlage kunne have en fordel, da vi kommer til at snitte majsplanter med en relativ lav tørstofprocent. Her kunne fordelen være ift. saftafløb, da planterne bedre kan holde på saften ved en længere snitlængde og et grovere snit. Knusningen af kernerne vil i år ikke kunne give en øget effekt, da mange majsplanters kerner stadig er umodne og bløde.

Konklusion:

Vi i Syddansk Kvæg, vil anbefale, i og med at der ikke er nogle danske forsøg endnu og fodringen i USA og Danmark er forskellig, at man hellere får tjekket corn crackeren på sin snitter og hele tiden holder øje med om kernerne knækkes rigtigt. Vi mener, at der er lige så meget at hente ved at gøre dette, ift. at bruge Shredlage princippet, hvis ikke mere! Her kan der henvises til artiklen ”Nem metode til at tjekke kerneknusning” fra landbrugsinfo.dk.
Derudover er det vigtigt, at man laver sin egen research og dermed får undersøgt om det blot er et salgstrick eller om der er noget om snakken. Det er forskelligt fra besætning til besætning, om Shredlage vil have en gavnlig effekt og man skal derfor tage udgangspunkt i sin egen besætning.

SEGES har på baggrund af de to forsøg i USA konkluderet, at Shredlage ikke er relevant for rationer med basis af kløvergræsensilage (min. 20 % af grovfoder) og kompakt fuldfoder. Shredlage er måske relevant for rationer med kun eller næsten kun majsensilage som grovfoder, hvis der er behov for mere struktur i rationen (SEGES, 2015).

På kvæginfo har SEGES en side hvor de løbende ligger nye opslag op omkring brugen af Shredlage.

Skrevet af Stine Demant Boisen, praktikant ved Syddansk Kvæg, studerende til jordbrugsteknolog – kvæg fra Erhvervsakademi Århus.

Referencer
Garcia, A., & Renelt, T. (14. 10 2013). iGrow. Hentede 13. 10 2015 fra Traditional Silage Vs. Shredlage On Dairies: http://igrow.org/livestock/dairy/traditional-silage-vs.-shredlage-on-dairies/
jba. (2015). Nyt system til majshøst viser lovende ensilage-kvalitet. LandbrugSyd, 4.
Mattox, J. (11. 03 2014). Shredlage: Fad or Fashion? Hentet fra Progressive Dairyman: http://www.progressivedairy.com/topics/feed-nutrition/shredlage-fad-or-fashion
Merlo, C. (04. 05 2014). AG WEB. Hentede 12. 10 2015 fra Is Shredlage Right For You?: http://www.agweb.com/article/is_shredlage_right_for_you_NAA_Catherine_Merlo-NAA-catherine-merlo/
SEGES. (2015). Fodring med store mængder majsensilage. Rudolf Thøgersen (s. 38). Vissenbjerg, Ålborg og Herning: SEGES, Kvæg.
Vanderwerff, L., Ferraretto, L., Salvati, G., & Shaver, R. (2014). Update on Corn Shredlage for Dairy Cows. Wisconsin: University of Wisconsin.
Worsøe, T. (18. 04 2014). Sådan bliver majsstænglen lettere at æde. Hentede 07. 10 2015 fra Landbrugsavisen: http://landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2014/4/18/Saadanblivermajsstaenglenlettereataede.htm