Regionsmøde 2015

Politisk kvægpakke og turbulent mælkemarked. Mød Landbrug & Fødevarer, Kvægs ledelse på årets regionsmøde og få en status på det aktuelle politiske og faglige arbejde.

Den 26. oktober 2015 inviterer Syddansk Kvæg og Landbrug & Fødevarer, Kvægs ledelse til regionsmøde på Agerskov Kro. På mødet er der lagt op til dialog og debat om aktuelle emner. I øjeblikket er det mere synligt end nogensinde, at et marked med svingende priser kræver robuste bedrifter. Derfor sættes der fokus på, hvilke tiltag der kan være med til at øge robustheden. Du kan bl.a. høre om, hvilke politiske tiltag, der er spillet på banen og hvilken værdi, de kan give bedriften. Vi skal også omkring nogle af de muligheder, producenterne har for selv at optimere bedriften – med fokus på både nye og kendte styringsværktøjer.
Men regionsmøderne er også din mulighed for at få en god dialog om Kvægs arbejde og den aktu-elle situation såvel på verdensmarkedet som på den enkelte bedrift.

Mød bare op – der kræves ingen tilmelding.

regionsmoede_2015

Fra L&F Kvægs ledelse deltager rådgivningschef Trine Barret, direktør Gitte Grønbæk og bestyrelsesformand Peder Philipp.
Foto: Louise Nathansen Thuesen.