Prisblad 2018 for Syddansk Kvæg

Timepris rådgivning 960 kr./time
IT og DMS omkostninger pr kvt. 189 kr.
Kørsel besøg  600 kr.
Tilkørsel analyser 300 kr.