leanforside1

LEAN – mere værdi, færre ressourcer

LEAN handler om, at skabe mere værdi med færre ressourcer – altså, optimere og effektivisere produktionsform, arbejdsgange og kommunikation.

Kontakt din LEAN-konsulent i Syddansk Kvæg for en indledende samtale om hvilke LEAN-værktøjer der kan hjælpe netop dig og din bedrift.

920clb_small

Camilla Louise Bak
Chefkonsulent
Mobil: 20221091
E-mail: clb@sd-k.dk

 

LEAN på din bedrift skaber:

Motiverende ledelse med inddragelse af medarbejdere

Struktureret kommunikation mellem ledelse og medarbejdere

Mindre spild

LEAN værktøjer

Der indgår mange værktøjer i LEAN-værktøjskassen – men hvordan kommer du i gang?

LEAN er ikke et færdigdesignet produkt, men skabes udelukkende ud fra din bedrifts ønsker og behov. Indførelsen af LEAN er en løbende og udviklende proces, hvor målet er at skabe en arbejdsplads med fokus på høj produktivitet gennem effektivisering og

LEAN -5S

5 skridt mod opnåelsen af system, orden og effektivitet:

1. Sortér

2. Systematisér

3. Skrub & skur

4. Standardisér

5. Selvdisciplin

5S er en simpel, men effektiv organisering af arbejdspladsen – der skabes system og orden.

5S inddrager medarbejdere i system og oprydning. Derigennem skabes en arbejdsplads som er sikker, ren og organiseret – hvor alle ting har en plads.

20140221_LEAN_5S

LEAN -Tavlemøder

Tavlemøder er korte møder ude i stalden – typisk afholdt én gang om ugen. Tavlemøderne kan inkludere både planlægningstavlen og forbedringstavlen.

Planlægningstavlen involverer og informerer medarbejdere og skaber både overblik og forbedret strukturering af arbejdsrutiner.

20140221_LEAN_TAVLER
Forbedringstavlen gør mål og resultater synlige og inddrager hermed medarbejdere til løbende forbedringer med større ansvar.

Tavlemøder skaber positiv dialog omkring arbejdsopgaver og fastsatte mål. Medarbejdere vil i højere grad inddrages med team-ånd og større ejerskab for arbejdet som følge.

LEAN -Værdistrømsanalyse

Ved en værdistrømsanalyse sættes der fokus på arbejdsgangene indenfor et afgrænset område af din produktion. Formålet er, at klarlægge hvilke arbejdsgange som skaber reel værdi for produktionen og hvilke som egentlig er spild af tid.

Værdistrømsanalysen giver et dybdegående indblik i arbejdsgangene på et specifikt område. Gennem værdistrømsanalysen sættes der fokus på spild, spildtid og der arbejdes frem mod forbedringsforslag for mere værdiskabende arbejdsgange.

En værdistrømsanalyse er en oplagt mulighed for, at få gennemgået et arbejdsområde med sine medarbejdere. Oftest vil der, i processen findes smartere og forbedrede måder, at udføre arbejdsgangene på – en god måde at få engageret medarbejdere i et specifikt arbejdsområde.

20140221_LEAN_VÆRDISTRØM