Kødkvægsrådgivning

Foderplaner til køer, kvier, stude og ungtyre.

Foderbudget, foderanalyser og rådgivning om valg af tilskudsfoder og mineralblandinger.

Rådgivning om afgræsning og grovfoderproduktion, flytning af dyr, supplerende fodring på marken og i kalveskjul.
Rådgivning om afgræsning af naturarealer.

Besætningsprognose og beregning af foderbehov ved budgetlægning eller ved etablering og udvidelse af besætning.

Rådgivning om valg af afsætningsstrategi.
Noteringer, kvalitetstillæg, produktion under diverse concepter, salg i egen gårdbutik eller salg til private.

920smk_small

Søren M. Knudsen

Kvægbrugskonsulent
Mobil: 40132225
E-mail: smk@sd-k.dk