Foderanalyser i Syddansk Kvæg

Syddansk Kvæg tilbyder foderanalyser i samarbejde med Eurofins Agro.

Du kan bestille foderanalyser ved at kontakte din kvægbrugskonsulent i Syddansk Kvæg eller skrive til: sdk@sd-k.dk.

Du kan selv udtage prøven eller vi kan gøre det for dig.


Hvis du selv udtager prøven:

  • Ensilagespyd kan lånes gratis hos Syddansk Kvæg. Afhentes og leveres tilbage på Billundvej 3, 6500 Vojens
  • Færdig ensileret prøve fryses ned.
  • Prøve og spyd leveres til Syddansk Kvæg, hvor prøven kommer på frys.

Hvis vi udtager din prøve:

  • Vi kommer og udtager ensilageprøven
  • Du behøver ikke være hjemme, hvis det er tydeligt hvilken stak som prøven skal udtages fra.
  • Ventetid på udtagning kan forekomme i efteråret, men vi planlægger efter at kunne udtage din prøve når du ønsker det.

Vi får afhentet analyser fra Vojens 1-3 gange om ugen, afhængig af sæsonen. Du kan forvente svar på din prøve 3-9 arbejdsdage efter prøven er afhentet fra Syddansk Kvæg. Svarfrist er afhængig af analysepakken og evt. behov for kemisk analyse.

Alle analyser overføres til DMS og du får tilsendt et analysecertifikat, samt en faglig kommentar på mail.

Hvis Syddansk Kvæg skal udtage din ensilageprøve koster det 300 kr. i kørselgebyr + alm. timeløn (se priser).