De danske mælkeproducenter er økonomisk pressede i disse tider – den lave mælkepris bevirker at hver en krone vendes før den bruges, for den skal bruges rigtigt! Kapacitetsomkostningerne er i fokus og der skal skæres ned. Vedligehold af bedriften er et typisk sted, hvor det er fristende at spare eksempelvis et dyrt service springes over, skift af pattegummi udskydes og knivene i fuldfodervognen kan da godt bare lidt endnu! Besparelser på vedligehold kan sagtens gå for en periode, men det handler om at spare de rigtige steder, så risikoen for produktionsstop og indtjeningstab holdes nede.

Hvad er flaskehalsen i din produktion?
Når en maskine som anvendes dagligt stopper pga. et nedbræk er det meget dyrt. Når der er tale om en flaskehals, eksempelvis fuldfodervogn og malkeanlæg, er der ikke blot tale om at én maskine taber kapacitet – hele produktionen taber kapacitet – taber indtjening!
Rettidig omhu og fokus på forebyggende vedligehold i produktionen forhindrer kostbare produktionsstop. Virksomhedens vedligeholdere skal ikke se sig selv som brandmænd, men som en del af en serviceorganisation, hvis opgave er, at få maskinerne til at køre så stabilt og effektivt som muligt! Men måske de skal have hjælp til, at få struktureret vedligeholdet af servicedele og maskiner, så der ikke hersker tvivl om, at det allervigtigste vedligehold i produktionen, eksempelvis fuldfodervogn og malkeanlæg, altid sker, uanset om bedriften rammes af fridage, ferie eller udskiftning i medarbejderstaben!
Forebyggende vedligehold starter med holdninger! Der bør tages aktivt stilling til vedligehold af alle maskiner i en produktion. Det kan endda være, at man har besluttet ikke at vedligeholde nogle af maskinerne. Hvis maskinen ikke er en flaskehals og er let at reparere, kan det godt være en god beslutning at lade den maskine køre til den stopper næste gang – og så vedligeholde.
Forebyggende vedligehold går ud på, at man ud fra erfaring med den enkelte maskine udarbejder en plan for vedligehold. Første prioriteten i planen bør være alle maskiner som er produktionens flaskehalse, eksempelvis fuldfodervogn og malkeanlæg . Planen skal indeholde en frekvens for vedligehold, hvad der skal gøres ved hvert vedligehold og en logbog til at notere hvert vedligehold og evt. kommentarer hertil. En god idé kan være at udforme et årshjul som giver nemt overblik over det løbende vedligehold. Ligeledes skaber dette muligheden for, at planlægge vedligehold så dette ikke bliver en unødvendig byrde i højsæsoner, eksempelvis forårsarbejde og høst.

Vi kan lære noget af industrien som bruger TPM?
TPM er en forkortelse for ”Total Produktive Maintenance” og stammer som LEAN fra den japanske bilindustri. TPM er også systematisk forebyggende vedligehold.
Specielt Toyota arbejder selv i dag med filosofien om, at hvis man skal kunne planlægge en produktion og levere til tiden i rette kvalitet, så skal produktionsudstyret være stabilt. Når maskinerne kører perfekt, er det muligt at producere til tiden, med små lagre og med høj udnyttelse af maskiner og mennesker. Altså maksimal effektivitet og profit!