Mit navn er Bruno Due og jeg er nyansat Kvægbrugskonsulent hos Syddansk Kvæg. Jeg kommer fra en stilling som produktkonsulent i Danish Agro, hvor jeg har opbygget en god erfaring med råvare og mineraloptimering samt et godt kendskab til foderstofbranchen.

2015-01-29 15.45.39

Jeg er uddannet jordbrugsteknolog med kvæg som speciale og før dette har jeg en praktisk baggrund med nogle år som fodermester.

Jeg er en ung og energisk person med et meget stortvinder hjerte. Jeg vil gå rigtig langt for at hjælpe vores kunder med at finde nogle ekstra penge til bundlinjen ved at tænke i nye og anderledes løsninger samt optimeringer i de rammer der er på gården.

Mine store interesseområder indenfor rådgivningsfaget er reproduktion og kalvepasning. Jeg mener det er meget vigtig for hele bedriften at disse 2 områder fungere, da en besætning med for få kælvninger og kalve der bliver ramt af diarre, aldrig vil komme til at fungere optimalt.

I min optimering af disse områder har jeg en meget praktisk og løsningsorienteret tilgang, da jeg mener at management er en stor del af at få disse ting til af fungerer ude på bedriften og at løsningen skal tilpasses til de rammer der er ude på bedriften.

Grovfoderets vej fra jord til bord synes jeg også er virkelig spændende. Jeg er derfor glad for, at jeg i år, bliver en del af Grovfoderskolen her i Syddansk Kvæg. Jeg mener at synergieffekten i, at landmand, planteavlskonsulent og fodringkonsulent arbejder sammen om samme mål give en stor værdi for landmanden.