Niels Vitus Hampholt er ny Kvægbrugskonsulent i Syddansk Kvæg

Niels 1024x707Mit navn er Niels Vitus Hampholt, jeg er uddannet agronom tilbage i år 2003, og jeg har siden arbejdet som rådgiver inden for kvægbruget, jeg er nyansat i Syddansk Kvæg, med tilknytning til Syddansk Økologi, og skal varetage rådgivningen af økologiske kvægbedrifter. Jeg har arbejdet som optimør i en grovvarevirksomhed, derfor har jeg en indsigt i råvarekvalitet og sammensætning af færdigblandinger til kvæg. Ligeledes har jeg arbejdet som bygningskonsulent med speciale i kvægstalde på flere forskellige bygningskontorer rundt om i landet, hvorved jeg har en stor viden om kvægbedriften, bygninger, logistik, miljø og meget mere.

Jeg glæder mig til at komme i gang med rådgivning inden for økologisk mælkeproduktion, idet jeg brænder for begge emner, nemlig køer og økologi. Jeg har opnået en god blandet viden om kvægproduktionen i Danmark, via forskellige ansættelser rundt omkring i landet med besøg hos mange mælkeproducenter. Ligeledes har jeg personligt fokus på økologi, hvor jeg blandt andet har boet i en økologisk landsby, er medstifter af en økologisk musikfestival, og lever personlig med økologi i fokus.

Jeg ser frem til nye personlige udfordringer inden for rådgivningen af økologiske mælkeproducenter, især omkring afgræsning, foderplanlægning og uddybning/afdækning af de nye muligheder som dukker op. Jeg har en stor interesse i styringsværktøjer, og det at skabe et overblik og en strategi, for derved at kunne handle bedst muligt på nye forandringer. Mit fokus har altid været at den enkelte mælkeproducent får det optimale ud af de rammer og vilkår, som er på deres bedrift – ikke kun set på bundlinjen, men også med fokus på hvordan dagligdagen fungere.

Min glæde ved at stå med gummistøvlerne på i stalden og rådgive en dygtig landmand er enorm, det er givende at rådgive dem og ikke mindst at lære en masse af dem – for derved at kunne være med til at forbedre resultaterne for bedriften. Jeg er god til at omsætte teori til praksis, kommer med nye vinkler på en problemstilling og sætter fokus på bedriftens og køernes resultater.

Jeg ser frem til samarbejde med dig i den kommende tid.

Kontakt info:

Niels Vitus Hampholt 
Kvægbrugskonsulent
Mobil: 61617995
E-mail: nvh@sd-k.dk

Comments are closed.