Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Nye områder som er gældende fra 1. juli 2016 og som skal være på plads i jeres stalde.

Stalde:

 • Alle køer skal have adgang til en roterende kobørste – èn børste pr. 50 køer. Gælder dog ikke i mindre staldafsnit som enkeltkælvningsbokse og sygebokse, men stadig et krav hos goldkøerne. Der afrundes til nærmeste hele antal børster (op eller ned) – gældende for det enkelte hold. F.eks. 124 køer => kun krav om 2 børster.
 • En ædeplads for nykælvere gælder i 12 dage efter kælvning eller indtil koens fysiologiske balance er reetableret. (AMS-besætninger dog først i 2029)
 • En ædeplads skal være 65 cm for jersey og 70 cm for store racer
 • Max 6 køer pr drikkekop
 • Opdræt (+6 mdr.) i grupper skal kunne udføre hudpleje ved at have mulighed for at gnubbe sig imod en roterende børste eller en stationær børste, placeret f.eks. på en væg
 • Behandlingsfacilitet til at løfte bagben på dyr v.h.a. mekanisk hjælpemiddel
 • Skridsikkert gulv som renholdes for gødning
 • Fuldspaltestalde til kvier er lovlige indtil 2024 ved krav om afgræsning i 5 måneder i mindst 6 timer dagligt

Sygebokse:

 • Min. én ledig sygeplads til opdræt
 • Mulighed for maskinmalkning i sygebokse
 • Min. én sygeplads for hver 100 køer og min. én på bedriften
 • Underlag i sygeboks skal være blødt og tørt

Kælvningsbokse:

 • Mulighed for maskinmalkning i kælvningsbokse
 • Underlag i kælvningsboks skal være blødt og tørt

Diverse:

 • Mindst 2 årlige kloveftersyn for køer og opdræt efter behov. Mindst ét årligt kloveftersyn skal foretages af en dyrlæge eller klovbeskærer – Kloveftersyn betyder, at der skal foretages en vurdering af kreaturets bevægelighed og dets klovsundhed ved at tage alle klovene i øjesyn og om nødvendigt skrabe disse rene. Klovbehandling og –beskæring skal ske efter behov. Hvis dyrene har en normal gang, behøver man ikke løfte benene.
 • Der skal forelægge en beredskabsplan ved strømsvigt
 • Alle kalve skal have adgang til en pat/narresut i forbindelse med mælkeoptagelse. Der skal være mindst èn sut pr. kalv, og sutten skal være tilgængelig i mindst 20 min. efter mælketildelingen. Der er på dette punkt krydsoverensstemmelse i forbindelse med en eventuel kontrol.