LandboSyd har i fuld overensstemmelse med Sønderjysk Landboforening og Landbrugsrådgivning Syd, valgt at trække sig fra ejerskabet af Syddansk Kvæg, som er det fælles sønderjyske rådgivningsselskab indenfor Kvægproduktion.

Uden dramatik
– Der er ingen dramatik i beslutningen, som bl.a. er truffet ud fra et ønske om optimering af ressourcerne. Vi skal hele tiden tænke i værdi i forhold til indsats, og tiden var moden til at gøre ejerstrukturen mere enkel, ligesom vi fortsætter i samarbejdet omkring Syddansk Økologi, siger direktør Klaus Andersen, LandboSyd.

– Vi etablerer nu vores egen kvægrådgivning i LandboSyd, hvor vi i forvejen har stærke rådgivere indenfor kvægområdet. I tilknytning hertil, vil vi udvide med produktionsrådgivning, så vi dækker hele paletten, siger Klaus Andersen.

Direktør Erik Lydiksen, der er ordførende direktør i Syddansk Kvæg og direktør Sønderjysk Landboforening understreger, at LandboSyds udmeldelse af Syddansk Kvæg er foregået i god ro og orden og efter en gensidig aftale: – Ingen har smækket med døren, siger Erik Lydiksen.

Fortsat højt fagligt niveau
Sønderjysk Landboforening og Landbrugsrådgivning Syd viderefører Syddansk Kvæg i et tæt samarbejde.
– Det er vigtigt for Børge Sørensen og jeg at understrege, at Syddansk Kvæg består, og at vores kvægproducenter fortsat vil opleve et højt fagligt niveau i rådgivningen, udtaler Erik Lydiksen og fortsætter: Det er aftalt med LandboSyd, at vi opretholder en god relation omkring rådgivning af kvægbrugere i Sønderjylland.