Fodringen udgør en stor omkostning på bedriften, og alligevel er der meget lidt kontrol af, om køerne egentlig får tildelt den planlagte ration. Indtil nu har det været vanskeligt at vurdere, hvilken foderration der rent faktisk ligger foran køerne, men med KMP-fuldfoder analyseres fuldfoderrationen for næringsstofsammensætning og blandingskvalitet, og giver derved mulighed for at overvåge den faktiske fodring systematisk.

KMP-fuldfoder tilbydes i forbindelse med ydelseskontrolleringer 11 gange årligt eller 4 gange årligt, hvor RYK står for transporten af prøver til laboratoriet på SEGES. Prisen for at deltage i KMP-fuldfoder er:

1 fuldfoderprøve pr kontrollering, 11 gange/år: 50 kr./årsko (maks. 12.000 kr.)

1 fuldfoderprøve pr kontrollering, 4 gange/år: 4.400 kr.

Udover fuldfoderprøven på de malkende køer indgår også prøver på goldkoration, råvarer og kraftfoder i den samlede pris.

Styrken i KMP-fuldfoder er, at du både får analyseret næringsstofindholdet og vurderet blandingskvaliteten på den aktuelle fodring. Dette giver større sikkerhed for udredning af den praktiske fodring og sikrer at foderblandingen er den samme fra sæson til sæson og fra år til år. KMP-fuldfoder er derfor et rigtig godt værktøj til at ramme en stabil fodring som køerne ikke kan sortere i, og giver grundlag for at ramme det optimale næringsstofindhold på den enkelte bedrift.

Er du interesseret i at høre mere om konceptet KMP-fuldfoder, så kontakt Jane Rasmussen på 20471086 / jar@sd-k.dk eller grib fat i din fodringskonsulent i Syddansk Kvæg.