En gennemgang af de græsanalyser Syddansk Kvæg har udtaget i 2016 af 1. til 3. slæt, viser at gennemsnittet i NEL20 kun er på 5,8 MJ/kg ts, mens de 33 % bedste prøver har et gennemsnit på 6,2 MJ/kg ts. Hvis vi kun tager et gennemsnit af 1. slæt er gennemsnittet på 6.0 MJ/kg ts.

Disse tal gør os, i Syddansk Kvæg, noget bekymret, da vi ved hvor vigtigt godt græsensilage er for både mælkeydelsen men selvfølgelig også for restbeløbet. Derfor mener vi, at du som landmand, skal gå dine græsanalyser igennem og se om du er tilfreds med resultatet.

Vi mener at et tilfredsstillende resultat er et gennemsnit på mindst 6,25 MJ/kg ts i det græsensilage der skal opfodres til de malkende køer.

Er dit græsensilage ikke på dette niveau, så tag allerede nu fat på din rådgiver og få lagt en handlingsplan for, hvordan I kan gøre det bedre i 2017.