1.slæt konventionel
Der er indtil videre kommet en opgørelse på de første 120 analyser af 1.slæt græsensilage, udtaget af Syddansk kvæg. Disse opgørelser har vist en god kvalitet, med et energiniveau på 6,37 MJ/kg ts, samt en FK organisk på 79 %, (Tabel 1 1.slæt konventionel).
Begge disse kvalitetsparametre er bedre end gennemsnittet for hele landet.
Herudover er der opnået et tørstofindhold på 33 %.

Tabel 1 1.slæt konventionel
20140728-101257-36777183.jpg
1.slæt økologi
På 1. slæt græsensilage økologer, er der indtil videre kommet en opgørelse på 24 analyser, udtaget af Syddansk kvæg. Disse prøver har vist et højere energi niveau end de konventionelle , med en kvalitet på 20 6,44 MJ/kg ts, samt en højere FK organisk stof på 79,8 %, (Tabel 2 1.slæt økologi).

Tabel 2 1.slæt økologi

20140728-101527-36927569.jpg
Begge disse kvalitetsparametre ligger også højere end gennemsnittet for hele landet.
Herudover er der opnået et tørstofindhold på 33,9 %, som også er bedre end landsgennemsnittet på 35,7 %.

2.slæt konventionel
For 2.slæt, er der endnu ikke kommet så mange opgørelser ind og der mangler stadig at blive taget nogle analyser, men ud af dem, der er udtaget af Syddansk kvæg, er der indtil videre kommet en opgørelse på 15 analyser af 2.slæt. Disse opgørelser, har vist at 2.slæt også er af god kvalitet med et energiniveau på 6,26 MJ/kg ts og et råproteinindhold på 16 %, (Tabel 3 2.slæt konventionel).

Tabel 3 2.slæt konventionel

20140728-101527-36927716.jpg
Disse to kvalitetsparametre er begge bedre end landsgennemsnittet. FK organisk stof er faldet lidt her ved 2.slæt, men dette var også forventet, som er endt med en lavere fordøjelighed på 77,5 %.

2.slæt økologi
2.slæt græsensilage, er endnu svært at udtale sig om, da der ikke er kommet nok opgørelser eller udtaget nok analyser på det endnu.

Hvorfor er det bedre?
Det at der ses en bedre kvalitet i Sønderjylland, kan begrundes i at, man i de sidste par år, har lagt et stort fokus på grovfoder, bl.a. via grovfoderskolen, hvor man har lagt vægt på et samarbejde mellem kvægkonsulenter, plantekonsulenter og landmanden, for at få det bedste grovfoder til køerne ved at der har været arbejdet med at få fokus på det korrekte slæt tidspunkt, vanding, samt gødskning af græsmarken. Ligeledes kan en ”frisk-græsanalyse” hjælper landmanden til at finde det bedste og mest optimale høsttidspunkt af græsset.