Dato Navn og adresse Kontakt Antal Kvier Alder Opstaldning Konv el. øko Eget grovfoder
29.08.18 Lars Bram
Adelvej 10
6500 Vojens
41173828 130 10 mdr. til 24 mdr i løsdrift Ingen foder
14.08.18 Anders Sørensen
Åbenråvej 133
6780 Skærbæk
74752273
20912273
60/50 3 mdr. til 11 mdr 60 i boxe med dybstr./
160 i båse med spaltegulv
14.08.18 Chr. Hansen
Kæpslundvej 2
6780 Skærbæk
20443949 100 i løsdrift
20 på spaltegulv
14.08.18 Peter W. Schrijver
Vedbølvej 16
6500 Vojens
29616099
rudebaek@hotmail.com
200 stk kvier
50 stk. goldkøer
Løsdrift + sengebåseafsnit + opbevarings plads.
Marker til gylle er muligt og gylle tank.Ingen pasning
Konv.
25.06.18 Henning Larsen
Thorsbjergvej 1, Over Jerstal
6500 Vojens
20293802 Fra 1. aug eller senere
200-250 kvier
 Fra 3-5 mdr. til kælvning Ingen afgræsning
Opstaldning i dybstrøelse frem til 7-9 mdr – derefter sengebåse med madrasser.
Konv.
Ring eller skriv til Rina Miehs på tlf. 3058 8574 eller mail mailto:rim@sd-k.dk, hvis du er interesseret i at komme på listen.