6 jun 2018 - 19:30

6372 Bylderup Bov

Bedriftsbesøg

Mælkeproducent

Onsdag den 6. juni. Kl. 19.30 hos Keld Christensen, Havstedvej 37, Ravsted, 6372 Bylderup Bov.

Vi ser på mælkebedrift med135 malkekøer.

Grovfoderproduktion består af græs, majs og roer, som samensileres med majs.

Indledere Lars Kougsgård Syddansk Kvæg og Ole Hansen, Landbrugsrådgivning Syd.

Aftenen afsluttes med grillpølser

 

Arrangør Landboungdom og Sønderjysk Familielandbrug