Public domain image, royalty free stock photo from www.public-domain-image.comSommerens varme og lyse timer spreder glæde hos såvel dyr som mennesker, men fluerne er unægtelig en irriterende bagside af medaljen – og ikke kun for menneskene! Kreaturerne kan også være stærkt påvirkede af såvel varmen som fluerne.
Der er penge at hente
Fra MSD er der kommet et nyt lægemiddel med navnet Butoxvet, som er registreret til lus og fluekontrol hos kvæg og får. Produktet er et pour-on præparat med op til 10 ugers effekt på fluerne efter blot én behandling. Produktet indeholder det aktive stof deltamethrin der er et syntetisk pyrethroid. Da produktet er registreret som et receptpligtigt lægemiddel, undgås den kendte biocidafgift på 40%. Det betyder, at produktet er væsentlig billigere end lignende produkter mod fluer, der er registreret som bekæmpelsesmidler.

Fluer koster penge!
Fluerne er et tilbagevendende irritationsmoment for kreaturer både på stald og på græs. I malkestalden, når fluetrykket er højt, opleves hyppigere afspark af malkemaskinen, voldsom halepisken og i det hele taget urolige køer. Undersøgelser har vist, at udover disse synlige gener kan fluernes stress forårsage betydeligt fald i mælkeydelsen hos køerne samt reducere foderudnyttelsen og tilvæksten hos ungdyrene.

Fluer og myg/mitter er desuden vektorer for alvorlige sygdomme.
Insekterne fører smitte fra dyr til dyr til patter, øjne, småsår osv., hvilket kan give alvorlige infektioner. Til disse økonomisk tabsvoldende infektioner hører bl.a. sommermastitis (fluestik), smitsom øjenbetændelse (pink eye), eperythrozoonse (voldsom og smertefuld hævelse i yver og på bagben) og desuden den højaktuelle Schmallenberg virus.

 

FluesmækkerNem og effektiv behandling

Det aktive stof i Butoxvet, deltamethrin, virker afskrækkende på fluerne, når de vil sætte sig på et behandlet dyr. Fluen slipper taget med det samme, men selv den korte kontakt med det kemiske stof er nok til, at den kort efter lammes og dør. Trods produktets fatale konsekvenser for fluerne, er Butoxvet ugiftigt overfor mennesker og dyr. Produktet er godkendt til anvendelse på kreaturer både på græs og på stald også i økologiske besætninger. Med blot én pour-on dosering af Butoxvet beskyttes kreaturerne i op til 10 uger.

Anvendelse af Butoxvet kræver en recept fra din dyrlæge, så henvend dig til din besætningsdyrlæge, så I sammen kan lægge en behandlingsstrategi for din besætning.

Du kan læse mere om Butoxvet her: Pressemeddelse