Årsmøde 2024 – indlæg fra dagen

Årsmøde 2024 – indlæg fra dagen   Indlæg fra årsmødet 2024 er vedlagt nedenfor. Gense f.eks. indlægget omkring produktionen af grovfoder, eller indlægget om hvordan du følger op på din fodring.   20240130 Års- & Dialogmøde Grundlaget for optimal ydelse ligger i grovfoderet 20240130 Indlæg – Følg op på din fodring MEP og SMK 24…

Max point – Arla Bæredygtighedstillæg

Prioriter dine indsatser  – få overblik og løb efter de mest relevante point Vi kan bidrage med at optimere dine BIG 5 point og samtidig synliggøre hvilke andre point, der kan være relevante for dig.    Gennemgang af din bedrift og dit klimatjek  · Hvilke point har du allerede?  · Hvor kan du forbedre dig? …

Ledelse og udvikling

Ledelse på bedriften og i stalden er ofte forskellen mellem succes og fiasko, når det gælder opnåelse af ens mål for bedriften. Det begynder ofte med en klar strategi for produktionen, så de forskellige produktionsafsnit kan arbejde sammen om at opnå det fælles mål. Det er vigtigt at turde stille de svære spørgsmål, for på…

Økologi på alle planer

Økologisk rådgivning fra produktion i marken til bundlinje i stalden. Fokus på optimal fodring, sundhed, opstaldning og management ud fra økologiens regler og muligheder. Økologiens regler skal gå hånd i hånd med god bundlinje, både om sommeren med afgræsning og om vinteren med optimal udnyttelse af eget grovfoderproduktion. I Syddansk Kvæg/Syddansk Økologi ser vi økologiens…

Tovholder & Turn Around

Rådgivningen fra Syddansk Kvæg kan afdække ejendommens muligheder for at øge indtjeningen med afsæt i de forhold, der er på bedriften. I et samarbejde med producenten finder vi i et fællesskab nye mål og handlinger, som skal forbinde teori med praktiske løsninger. De erfaringer, jeg trækker på, kommer fra Cash Cow, gårdråd og second opinion-opgaver.…

Staldindretning

Dansk landbrug og kvæglandbrug er inde i en rivende udvikling. Det betyder, at der også vil komme – og er kommet – øgede krav. Et af de krav, som er kommet og kun vil blive større, er kravet om mere dyrevelfærd. Det får også indvirkning og betydning for staldindretningen. Derfor er vi i Syddansk Kvæg…

Klovsundhed

En af de største udfordringer, som vores malkekøer står over for, er klovsundheden. For i og med der er og forsat vil være et stort fokus på, at vores malkekøer skal yde det ypperste, så er spørgsmålet om sundhed og især klovsundheden ikke blevet mindre. For en ko med bare svage klovproblemer, så vil det…

Kalve & opdræt

Koens opnåelse af det optimale resultat som malkeko begynder allerede i fosterstadiet. Ingen toppræsterende malkekøer uden top-kalve.   Fokus starter allerede med goldko-fodringen for at sikre korrekte indholdsværdier i råmælken, som tildeles kalvene. Herefter kommer udfordringerne med kalvepasningen; hygiejne, færrest døde kalve, mælketildeling, grovfoder, kraftfoder og strategier omkring flytning, tilvækst og inseminering af kvierne.   Meget afhænger af…

Teknologi i kvægbruget

Der findes en lang række forskellige tekniske hjælpemidler rundt på gårdene i dag. Malkerobotter, aktivitetsmålere, fodervogne med dataopsamling, mælkemålere, drøvtygningsmålere, kameraovervågning, PCR-målinger osv. Det er vigtigt at kunne finde ud af at udnytte de muligheder, som alle disse værktøjer giver. Hvilke værktøjer, der skal udnyttes rundt på gårdene, er forskellige, da der er forskellige behov…