Følg med i majsens udvikling 2022

Følg med i majsens udvikling Har du styr på hvor langt dine majs er? På SEGES har de en oversigt over beregnede majsvarmeenheder i dit område – klik på linket herunder: https://www.landbrugsinfo.dk/public/0/d/5/plante_majsvarmeenheder_produktion_majsmark På SEGES har de 7 forskellige lokaliteter hvor der bliver udtgaet majsprøver – de kan ses på linket herunder https://www.landbrugsinfo.dk/dlbr/0/a/f/foder_fodring_folg_torstofprocenten_i_majshelsad?utm_source=mandrill&utm_medium=email&utm_campaign=nyhedsbrev   OPDATERET d.…

Ledelse og udvikling

Ledelse på bedriften og i stalden er ofte forskellen mellem succes og fiasko, når det gælder opnåelse af ens mål for bedriften. Det begynder ofte med en klar strategi for produktionen, så de forskellige produktionsafsnit kan arbejde sammen om at opnå det fælles mål. Det er vigtigt at turde stille de svære spørgsmål, for på…

Økologi på alle planer

Økologisk rådgivning fra produktion i marken til bundlinje i stalden. Fokus på optimal fodring, sundhed, opstaldning og management ud fra økologiens regler og muligheder. Økologiens regler skal gå hånd i hånd med god bundlinje, både om sommeren med afgræsning og om vinteren med optimal udnyttelse af eget grovfoderproduktion. I Syddansk Kvæg/Syddansk Økologi ser vi økologiens…

Tovholder & Turn Around

Rådgivningen fra Syddansk Kvæg kan afdække ejendommens muligheder for at øge indtjeningen med afsæt i de forhold, der er på bedriften. I et samarbejde med producenten finder vi i et fællesskab nye mål og handlinger, som skal forbinde teori med praktiske løsninger. De erfaringer, jeg trækker på, kommer fra Cash Cow, gårdråd og second opinion-opgaver.…

Staldindretning

Dansk landbrug og kvæglandbrug er inde i en rivende udvikling. Det betyder, at der også vil komme – og er kommet – øgede krav. Et af de krav, som er kommet og kun vil blive større, er kravet om mere dyrevelfærd. Det får også indvirkning og betydning for staldindretningen. Derfor er vi i Syddansk Kvæg…

Klovsundhed

En af de største udfordringer, som vores malkekøer står over for, er klovsundheden. For i og med der er og forsat vil være et stort fokus på, at vores malkekøer skal yde det ypperste, så er spørgsmålet om sundhed og især klovsundheden ikke blevet mindre. For en ko med bare svage klovproblemer, så vil det…

Kalve & opdræt

Koens opnåelse af det optimale resultat som malkeko begynder allerede i fosterstadiet. Ingen toppræsterende malkekøer uden top-kalve.   Fokus starter allerede med goldko-fodringen for at sikre korrekte indholdsværdier i råmælken, som tildeles kalvene. Herefter kommer udfordringerne med kalvepasningen; hygiejne, færrest døde kalve, mælketildeling, grovfoder, kraftfoder og strategier omkring flytning, tilvækst og inseminering af kvierne.   Meget afhænger af…

Teknologi i kvægbruget

Der findes en lang række forskellige tekniske hjælpemidler rundt på gårdene i dag. Malkerobotter, aktivitetsmålere, fodervogne med dataopsamling, mælkemålere, drøvtygningsmålere, kameraovervågning, PCR-målinger osv. Det er vigtigt at kunne finde ud af at udnytte de muligheder, som alle disse værktøjer giver. Hvilke værktøjer, der skal udnyttes rundt på gårdene, er forskellige, da der er forskellige behov…