For at udløse de ekstra 7,5 øre/kg mælk, kræver det at du vurderer og indberetter data på køerne. For at være med i Arlagården Plus, kræver det en indberetning senest den 15. december 2017.

Har du brug for hjælp, så møder Syddansk Kvæg gerne op i stalden, og sammen får vi vurderet dyrene individuelt og indberettet data.

Pris: Almindelig timepris.

 

For mere info eller book besøg, kontakt:

Camilla Louise Bak, Chefkonsulent, Syddansk Kvæg                                         Mobil: 20221091

Jane Dietz Rasmussen, kvægbrugskonsulent, Syddansk Kvæg                        Mobil: 20471086

 

HUSK den 16. december er det for sent de næste 3 måneder!