Majs tørstofprøver

I Syddansk Kvæg plejer vi at være med i et landsdækkende projekt om at udtage friske majsprøver løbende som bliver analyseret på Eurofins Agro.

 

 

Lokalt udtager vi også prøver af majs til tørstofbestemmelse og resultaterne ligger vi løbende op på denne side.