Rådgivningen fra Syddansk Kvæg kan afdække ejendommens muligheder for at øge indtjeningen med afsæt i de forhold, der er på bedriften.

I et samarbejde med producenten finder vi i et fællesskab nye mål og handlinger, som skal forbinde teori med praktiske løsninger. De erfaringer, jeg trækker på, kommer fra Cash Cow, gårdråd og second opinion-opgaver.

John Erik Jørgensen

John Erik Jørgensen

Kvægbrugskonsulent

• Økologi
• Gårdråd & turnaround
• Grovfoder
• Råvarekendskab

Carsten Friis

Carsten Friis

Leder

• Ledelse og udvikling
• Teknologi i kvægbruget
• Tovholder & Turn Around