For alle besætninger – stor som lille – gælder det, at generel smittebeskyttelse er meget vigtig og afgørende.

Syddansk Kvæg kan i fællesskab med besætningsdyrlægen, kvægbrugeren og dennes ansatte udarbejde handlingsplaner og en fast strategi vedrørende smittebeskyttelse og sygdomssanering.

Forebyggelse er vigtig og er en stor del af smittebeskyttelse. Både ekstern og intern smittebeskyttelse er vigtige redskaber for at holde besætningens sundhedsstatus i top.

Sundhedsrådgivning er vigtigere end sygdomsrådgivning. Sundhed er et komplekst samspil imellem dyrevelfærd, opstaldning, fodring og pasning.

Søren M. Knudsen

Søren M. Knudsen

Kvægbrugskonsulent

• Smittebesk./salmonella
• Grovfoder
• Gårdråd
• Kødkvæg

Læs vores artikler

Planlæg dig ud af parasitterne allerede nu

Klik her for at læse artiklen