Koens opnåelse af det optimale resultat som malkeko begynder allerede i fosterstadiet.
Ingen toppræsterende malkekøer uden top-kalve. 
 

Fokus starter allerede med goldko-fodringen for at sikre korrekte indholdsværdier i råmælken, som tildeles kalvene. Herefter kommer udfordringerne med kalvepasningen; hygiejne, færrest døde kalve, mælketildeling, grovfoder, kraftfoder og strategier omkring flytning, tilvækst og inseminering
af kvierne. 
 

Meget afhænger af vores kalves robusthed, og dette står vi Syddansk Kvæg klar til at hjælpe med.   

Ole van den Heuvel

Ole van den Heuvel

Kvægbrugskonsulent

· Klimarådgivning
· Grovfoderanalyser
· Kalve
· Staldscreening
· Jersey
· Økologi