Goldkøer er vigtigste dyregruppe i besætningen.

Overgangsperioden fra 60 dage før og til 30 dage efter kælvning er afgørende for resten af laktationen. Ydelsespotentialet i næste laktation defineres af succesen i overgangsperioden.

Forebyggelse af stofskiftesygdomme helt afhængig ikke kun af fodring – men også af opstaldning, pasning og evnen til at gøre tingene rigtigt hver dag. Det er vigtigt at have forståelsen for betydningen af energi, protein og mineraler samt deres indbyrdes påvirkning af hinanden.

Vi kan rådgive omkring valg af strategi til forebyggelse af mælkevejen – forsuring, brug af Xelit eller bare low cost.

Rådgivning er ikke blot one-fits-all løsning.

Hos Syddansk Kvæg har vi indsigt i de biologiske og faglige forhold kombineret med forståelse for de praktiske forhold på bedriften samt landmandens ønsker, omkostninger og enkelthed.

Rina Oldager Miehs

Rina Oldager Miehs

Kvægbrugskonsulent

• KvægNøglen
• Reproduktion
• Malkerobotter
• Foderteknik, cowconnect osv.
• Klimarådgivning