Det bliver stadig mere komplekst at være landmand. Det skyldes, at bedrifterne bliver større og ikke mindst, at omverdenens forventninger og krav også ændrer sig. Det er stadig en vigtig forudsætning at være god til at optimere produktionen, teknisk og økonomisk. Men det er ikke nok. Man skal også kunne styre medarbejdere, have styr på regler og administration, og så skal man kunne håndtere, at omverdenen i langt højere grad stiller krav til, hvordan produktionen foregår i forhold til miljø, dyrevelfærd og teknologi.

Med dannelsen af Syddansk Kvæg har vi samlet medarbejdere med kompetencer inden for et meget bredt felt. Med udgangspunkt i vores medarbejderes faglige rådgivning skulle der helst være balance mellem hvad der er bedst for den enkelte landmand, og hvad der er bedst for helheden.

Syddansk Kvæg blev en realitet ved årsskiftet 2006. Formålet med samarbejdet er bl.a. at styrke det faglige niveau blandt vores rådgivere. Derved skal vi gerne sikre, at vi kan imødekomme de stadigt større krav, som kvægbrugeren stiller.

Rådgivningen fokuserer ikke på, om man er stor eller lille. Ønsket er at levere den rådgivning, der er med til at forme den enkelte bedrift som landmanden / landmandsfamilien gerne selv vil have den.